სერვისი

ავტომობილის სრული შემოწმება ყიდვამდე

ავტომობილის სრული შემოწმება ყიდვამდე

კომპიუტერული დიაგნოსტიკა

კომპიუტერული დიაგნოსტიკა

სავალი ნაწილების შემოწმება / შეცვლა

სავალი ნაწილების შემოწმება / შეცვლა

ძრავში ზეთის შეცვლა

ძრავში ზეთის შეცვლა

სამუხრუჭე სითხის (ABS)  შემოწმება / შეცვლა

სამუხრუჭე სითხის (ABS) შემოწმება / შეცვლა

აალების სანთლების შემოწმება / შეცვლა

აალების სანთლების შემოწმება / შეცვლა

ბლოგი