სერვისი

ელექტრო დიაგნოსტიკა

კონტაქტების და ქულერის გაწმენდა

ზეთი და ფილტრები

სავალი ნაწილის შემოწმება/შეცვლა

დროსელის წმენდა

სამუხრუჭე ხუნდების შეცვლა

საინფორმაციო დაფის შეკეთება

ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის შეცვლა

საბურავის წნევის მაჩვენებლის შეკეთება

ანტიფრიზის შეცვლა

აალების სანთლების შეცვლა

გადაცემათა კოლოფში ზეთის შეცვლა

EGR-ის წმენდა