სტაბილიზატორის კრონშტეინის შეცვლა

სტაბილიზატორის კრონშტეინის შეცვლა

სტაბილიზატორის კრონშტეინი უზრუნველყოფს უსაფრთხო მოხვევას და პასუხისმგებელია მართვის კომფორტზე. მიუხედავად სტაბილიზატორის კრონშტეინის რგოლების მცირე ზომაზე, ის ავტომობილის დაკიდების სისტემის მნიშვნელოვანი ელემენტია. ინტენსიური გამოყენებისას ისინი ხშირად გამოდის წყობიდან და საჭიროებს ახლით ჩანაცვლებას.

სტაბილიზატორის ბერკეტის მუშაობის არსის გასაგებად, პირველ რიგში უნდა იცოდეთ განივი მდგრადობის სტაბილიზატორის როლი დაკიდებაში. ის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უსწორმასწორო გზებზე მოძრაობისას. ამ კვანძის კონსტრუქცია საკმაოდ დელიკატურია. ნაწილები საკმაოდ სწრაფად ტყდება, შემდეგ საჭიროებს მთლიანი ელემენტის შეცვლას. უხარისხო გზებზე მოძრაობას ამის გაკეთება 10 000 კმ-ის გავლის შემდეგაც შეუძლია – სტაბილიზატორის რგოლები გაცვდება.
სტაბილიზატორის გაცვეთილი რგოლების ეფექტი, პირველ რიგში გამოვლინდება ბორბლების გარშემო ხმაურით (წრიპინი და კაკუნი) უსწორმასწორო გზაზე დაბალი სიჩქარით გადაადგილებისას.

კონექტორის ცვეთამ ასევე შეიძლება მიგვიყვანოს მართვის ხარისხის გაუარესებამდე.
აღნიშნული სიმპტომების შემჩნევისთანავე აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეთ მექანიკოსს.
სტაბილიზატორის კრონშტეინი უნდა შეიცვალოს წყვილ-წყვილად. მაშინაც კი, თუ ერთ-ერთ კონექტორს ჯერ კიდევ არ ეტყობა დაზიანების ხილული ნიშნები, ცვეთის ხარისხი უკვე საკმაოდ მაღალია. უნდა ივარაუდოთ, რომ ორივე სამაგრი ერთდროულად ცვდება.
დიდი ბორბლების დაყენებისას, რეკომენდებულია გაცილებით მყარი (გაძლიერებული) სტაბილიზატორის კრონშტეინი, რათა უკეთ შეასრულოს თავისი ფუნქცია.

სტაბილიზატორის კრონშტეინის შესაცვლელად დაგვიკავშირდით ჰიბრიდ ლაბის facebook გვერდზე.