რატომ გაიზარდა საწვავის მოხმარება? – 10 მიზეზი

 რატომ გაიზარდა საწვავის მოხმარება? – 10 მიზეზი

რა ფაქტორები განაპირობებს ავტომობილის გაზრდილ ხარჯს საწვავზე?

  1. საწვავის ხარისხი

ერთ-ერთი გავრცელებული მიზეზი არის დაბალი ხარისხის საწვავის გამოყენება. თუ ბენზინი ან დიზელი ქიმიური შემადგენლობით არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს, მისი წვა არ შეესაბამება ნორმებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ძრავის მართვის ბლოკი ცდილობს პრობლემის გამოსწორებას და გასცემს ბრძანებას, გამდიდრდეს ნარევი, მეტი რაოდენობით საწვავის მიწოდებით. საწვავის ხარჯზე ასევე გავლენას ახდენს დაბალი ხარისხის ძრავის ზეთი და მისი დაგვიანებული შეცვლა.

  1. მართვის ელექტრო ბლოკი

თანამედროვე ჰიბრიდული ძრავის მუშაობა დამოკიდებულია უამრავ ფაქტორზე, თავად ძრავა კი კომპიუტერით კონტროლდება. მრავალი სენსორის მაჩვენებლის მიხედვით, „ტვინი“ არეგულირებს ამძრავების მუშაობას ((ინჟექტორების სიხშირე და მუშაობის დრო, აალების კუთხე, ინექციის კუთხე, დროსელის გახსნა, საწვავის წნევა და ა.შ.) მიმდინარე მართვის რეჟიმზე. თუ რომელიმე გაუმართავი სენსორიდან წაკითხვები იძლევა არასწორ მონაცემებს, მაშინ ECU ირჩევს მცდარ პროგრამას ძრავისთვის, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ჰაერ-საწვავის ნარევის არასწორი წვა და, შესაბამისად, საწვავის მოხმარების გაზრდა. საბედნიეროდ, როგორც წესი, თუ რომელიმე სენსორი იძლევა არაზუსტ მონაცემებს, მაშინ დაფაზე ანათებს ინდიკატორი “Check Engine”.

ასეთ შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ჩვენი სპეციალისტები  განიხილავენ შეცდომას და დაგეხმარებიან იმის გაგებაში, თუ რომელი აქტივატორი ან სენსორი საჭიროებს შეცვლას.

  1. მასობრივი ჰაერის ნაკადის სენსორი (DFID)

ჰაერის მიწოდების არხების არაჰერმეტულობა იწვევს ჰაერის რეალური ხარჯის არასწორ „წაკითხვას“. შედეგად ვიღებთ – არასწორ სტოქიომეტრიულ თანაფარდობას საწვავისა და შიგა წვის ძრავის ნახევრად ავარიულ რეჟიმში მუშაობას, ყველა თანმდევი შედეგებით.

  1. საწვავის ფილტრი

ელექტრონიკა ყოველთვის არ არის დამნაშავე საწვავის გაზრდილ მოხმარებაში. მიზეზი შეიძლება იყოს გაბიდნული საწვავის ფილტრიც. როდესაც საწვავის ფილტრი ჩაკეტილია, წნევა თამაშობს მაღალი სიხშირით და უკიდურესად არასტაბილურია, ამიტომ ელექტრონული “ტვინები” უბრალოდ ვერ ასწრებენ მოერგონ ცვლილებებს, რაც იწვევს საწვავის არათანაბარ ნაკადს წვის კამერაში და მის არაპროგნოზირებად (ხშირად გაზრდილ) მოხმარებას.

  1. ჰაერის ფილტრი

კიდევ ერთი ფილტრი, რომელიც გავლენას ახდენს საწვავის ჭარბ მოხმარებაზე, არის ჰაერის. როცა ფილტრი გადაკეტილია მტვრით და ჭუჭყით, ძნელი ხდება ძრავისთვის ჰაერის შეწოვა. ძრავა იტვირთება და მეტ საწვავს მოიხმარს.

  1. გამოსაბოლქვი სისტემა

იმისათვის, რომ შიგაწვის ძრავმა გამართულად იმუშაოს, მან არა მხოლოდ უნდა „ჩაისუნთქოს“, არამედ თავისუფლად „ამოისუნთქოს“ – გამონაბოლქვი სისტემის მეშვეობით. კოქსებით ჩაკეტილი გამავალი არხები ან გაბიდნული კატალიზატორი ქმნის წინააღმდეგობას გამონაბოლქვი აირების გამოდევნისთვის. ძრავას მეტი ენერგიის დახარჯვა უწევს, საწვავის წვის პროდუქტების „გამოწურვაზე“. სამუშაო სიმძლავრის შესანარჩუნებლად, ძრავი იძულებულია დაწვას მეტი საწვავი.

  1. დგუშის ჯგუფი

დგუშის ჯგუფის ცვეთა საკმაოდ ხშირია მაღალი გარბენის მქონე ძრავებისთვის (100000 კმ-ზე მეტი). “დაღლილ” ძრავებზე საწვავის მოხმარების ზრდა დაკავშირებულია ცილინდრებში შეკუმშვის დარღვევასთან. თუ ის საკმარისად მაღალი არ არის, ძრავის მუშაობა უარესდება და ძრავს სჭირდება მეტი საწვავის დაწვა საჭირო სიმძლავრის მისაღწევად.

  1. დამატებითი აღჭურვილობა

საწვავის მოხმარების გაზრდის ყველა მიზეზი არ არის დაკავშირებული ტექნიკურ ნიუანსებთან. საწვავის ხარჯზე ასევე მოქმედებს: კონდიციონერი, მძლავრი აუდიო სისტემა, განათება და ელექტრო ენერგიის სხვა, სერიოზული მომხმარებელი კომპონენტები. ეს ყველაფერი ტვირთავს გენერატორს, რომელიც ქამრის ამძრავით უკავშირდება ძრავას. შიდა წვის ძრავის გაზრდილი ენერგიის მოხმარება გენერატორის ბრუნვისთვის, იწვევს ძრავის გაზრდილ „მადას“.

  1. საბურავები

საბურავები ასევე მოქმედებს საწვავის მოხმარებაზე! მაგალითად, საბურავების დაბალი წნევა იწვევს მოძრავი წინააღმდეგობის გაზრდას. და ეს ნიშნავს, რომ საწვავის ნაწილი იხარჯება წინააღმდეგობის გადალახვაზე და არ გარდაიქმნება რეალურ სამუშაოდ მანქანის სივრცეში გადაადგილებაზე – აქედანაა საწვავის გაზრდილი მოხმარებაც.

  1. მართვის სტილი

ყველაზე აშკარა მიზეზი. აქტიური აჩქარება და შენელება, ისევე როგორც აგრესიული მართვა გარდაუვლად აისახება საწვავის ხარჯზე. აქტიური შენელებით, აჩქარებაზე დახარჯული სამუშაო გარდაიქმნება უსარგებლო თერმული დამუხრუჭების ენერგიად. შესაბამისად, დახარჯული რესურსები (საწვავი) იხარჯება უსარგებლოდ.