რატომ იზრდება საწვავის ფასი?

რატომ იზრდება საწვავის ფასი?

მიზეზად ეკონომისტები ოპეკის+-ის (ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა ორგანიზაცია) საქმიანობის სტრატეგიას ასახელებენ. ოპეკი+ ნავთობის მოპოვების მოცულობაზე მნიშვნელოვან შეზღუდვას აწესებს. წამყვანი ქვეყნების ლიდერების მოწოდების მიუხედავად, ოპეკის+ ნავთობის მოპოვების ლიმიტს დღე-ღამეში მხოლოდ 400 000 ბარელით ზრდის.

ეორე მხრივ, პანდემიის დასაწყისში ჩაკეტილი სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკები უკვე გაიხსნა და შესაბამისად, საწვავზე მოთხოვნაც გაიზარდა. სწორედ ამიტომ, ბაზარზე მოთხოვნა-მიწოდების დისბალანსია. წარმოქმნილი დისბალანსი კი თავის მხრივ საწვავს აძვირებს.

ოპეკი +-ის პროგნოზით, 2022 წელს საწვავზე მოთხოვნა დღე-ღამეში 100.6 მლნ ბარელს მიაღწევს, რაც 500 000 ბარელით მეტი იქნება 2019 წლის, პანდემიამდელ მაჩვენებელზე. ამ მონაცემებით, საწვავზე ფასის ზრდის ტენდენცია მომავალ წლებშიც შენარჩუნდება.
ამ ვითარებაში ყველაზე სწორი გადაწყვეტილებაა.